ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A OPERATORILOR DE SALUBRITATE

 

A.R.M.D. (fosta A.R.S.) în parteneriat cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) a organizat, joi, 7 mai, la Romexpo - Sălile Madgearu și Brâncuși, îNTÂLNIREA ANUALă A OPERATORILOR DE SALUBRITATE, eveniment cu tema: “Noutăți legislative, de finanțare și tehnice în managementul deșeurilor din România”.
La eveniment au participat, pe lângă operatori de salubritate, reprezentanți din partea autorităților locale, de la nivel de primării și consilii județene, și a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. De asemenea au fost prezente organizații de transfer de responsabilitate, firme de reciclare și producători sau distribuitori de utilaje de profil în România.

Din partea autorităților centrale au fost prezenți:

  • Dl. Președinte A.N.R.S.C. Doru Ciocan cu întreaga echipă de conducere: Iulian Băndoiu, Director; Anca Cador, Director general adjunct - Direcţia Generală Monitorizare și Control; Rodica Pop - Șef Serviciu - Serviciul Juridic şi Metodologie, precum și reprezentanți din teritoriu ai A.N.R.S.C.
  • Doamna Mihaela Frăsineanu - Director Direcția Generală de Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  • Doamna Aura Dragomir, Șef Serviciu; dl. Marius Petre, consilier; dl. Valentin Simion, Șef Serviciu și dl. Cosmin Feodorov, Manager Public de la Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial de Mediu (AM POS Mediu).

Menționăm că au fost și invitați speciali de la Primăria Municipiului București, respectiv doamna Magdalena Iuga, Director executiv adjunct al Direcției de Utilități Publice și reprezentați ai Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.).
Subiectul central al dezbaterilor a fost noul Regulament - cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, publicat în Monitorul Oficial nr.195, Partea I, din 24 martie 2015.

Iulian Băndoiu, director A.N.R.S.C. a explicat în detaliu modificările aduse de noul Regulament-cadru și a răspuns, împreună cu președintele A.N.R.S.C., Doru Ciocan, întrebărilor operatorilor de salubritate prezenți la eveniment. Iulian Băndoiu a explicat că "la elaborarea Regulamentului cadru, s-a pus un accent deosebit pe asigurarea unității terminologice cu definițiile, termenii și noțiunile utilizate în legislația europeană și națională din domeniul gestionării deșeurilor."

Președintele A.R.M.D., Dumitru Mihalache, a reiterat sprijinul pe care asociația îl acordă în mod constant membrilor săi, cu precădere operatori de salubritate, prin organizarea de acțiuni prin care operatorii să aibă acces la ultimele noutăți legislative, dar și la posibilități de dezvoltare și finanțare a sectorului managementului deșeurilor. Vicepreședintele A.R.M.D., Constantin Damov, a vorbit despre problemele pe care le întâmpină companiile de reciclare în achiziționarea de deșeuri de calitate în vederea reciclării.

Șeful rețelei ISWA pentru Europa de Est, zona Mediteraneană și Orientul Mijlociu, Alexei Atudorei, a prezentat ultimele noutăți despre proiectele rețelei ISWA, dar și activitățile preconizate al Comitetului Tehnico-Științific al A.R.M.D. pe care îl conduce în calitate de președinte.

Directorul A.R.M.D., Viorel Marcu, a declarat în deschiderea evenimentului că asociația se concentrează pe urmărirea procesului de armonizare a legislației europene cu cea națională pentru dezvoltarea și implementarea unui management al deșeurilor performant în România ce va conduce la dezvoltarea și creșterea finanțării în acest sector de activitate, iar la final a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă în prezent România în domeniul deșeurilor.

În cadrul evenimentului a fost organizată și o mini expoziție unde BT Best Tools și Proper Recycling, parte a grupului CTE Solutions au oferit participanților demonstrații practice cu mașini și utilaje complexe de salubritate și deszăpezire.

PROGRAMUL MANIFESTĂRII

  9.30 - 10.00 înregistrarea participanților și cafea de întâmpinare
  10.00 - 12.00 Deschidere oficială
 Președinte A.R.M.D. - Dumitru Mihalache
 Președinte A.N.R.S.C. - Doru Ciocan
Secțiunea I: Noutăți legislative A.N.R.S.C. - Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților
 Președinte Doru Ciocan, Director Iulian Băndoiu
Discuții: în sală vor fi și consilierii regionali A.N.R.S.C.
  12.00 - 12.30 Pauză de cafea
  12.30 - 14.00 Secțiunea II: Noutăți tehnice
Prezentări în sală: BT Best Tools Company și Proper Recycling
Vizitare mini expoziție: 4 utilaje și anexe de la BT Best Tools Company și două utilaje de la Proper Recycling
  14.00 - 15.00 Prânz
  15.00 - 16.30 Secțiunea I: Noutăți legislative - continuare
Concluzii ANRSC
Prezentare Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P.)
 Mihaela Frăsineanu - Director
Secțiunea III: Noutăți de finanțare AM POS Mediu
 Aura Dragomir, Șef Serviciu, Valentin Simion, Șef Serviciu, Marius Petre, consilier, Cosmin Feodorov, Manager Public
  16.30 - 17.00 Pauză de cafea
  17.00 - 18.00 Secțiunea III: Noutăți de finanțare - continuare
Concluzii finale
Prezentări A.R.S.:
 Președinte Comitetul Tehnico-Științific - dr. Ing. Alexei Atudorei
 Director A.R.M.D. - ing. Viorel Marcu
   


La final trebuie să menționăm că întâlnirea a fost de un real succes, atât prin numărul mare de participanți, cât și, mai ales, prin discuțiile abordate, care au atins multe probleme sensibile din domeniu.
Următorul eveniment organizat de A.R.M.D. va fi la simpozionul internațional A.R.M.D. - ISWA 2015 ce va avea loc la Mamaia în perioada 1-2 iulie. Pe website-ul A.R.M.D. veți găsi în curând toate detaliile.


GALERIE FOTO