INDEX LEGISLATIV

Noutăți

   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, partea I, Nr. 791/14.IX.2018
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat   

   Roadmap for Romania   

   ANEXĂ la RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITATUL REGIUNILOR
referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile, care include raportul de alertă timpurie destinat statelor membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare / reciclarea deșeurilor municipale stabilit pentru 2020   

   The early warning report for Romania - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPE PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use / recycling target on municipal waste   

   REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPE PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use / recycling target on municipal waste   

   Consiliul European a adoptat în data de 22.05.2018 pachetul privind deșeurile care stabilește noi norme privind gestionarea deșeurilor și stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclare. Acest pachet legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial. În acest set de circumstanțe, vizitați următorul link: 
 - Press Release 
 - Directive packaging and packaging waste 
 - Directive Waste PE 11/2018 
 - Directive WEE PE 9/2018 
 - Directive the landfill of waste PE 10/2018 

   Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice   

   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice   

   ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   REFERAT DE APROBARE a Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   Noutăți legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 489/30.VI.2016:
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Legături externe

Legislație de mediu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   

Legislație Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.   

Legislație Ministerul Fondurilor Europene   

Legislație Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu   

Legislație Administrația Fondului pentru Mediu - A.F.M.   

image