Despre noi

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) asociație autonomă, non-guvernamentală, profesională și apolitică, fără scop lucrativ, non-profit și cu personalitate juridică dobândită în baza prevederilor legale, înregistrată în Registrul special pentru Asociații și Fundații.

  A.R.M.D. are membri persoane juridice - operatori de salubritate; companii specializate în colectare selectivă și reciclare; organizații care implementeaza obligațiile privind raspunderea extinsa a producatorului (O.I.R.E.P.); producători și distribuitori de utilaje și echipamente specializate pentru industria managementului deșeurilor; organizații cu activități de cercetare, proiectare și consultanță în domeniul gestiunii deșeurilor și persoane fizice - profesori universitari, specialiști în domeniu.

  A.R.M.D. a fost membru în Comitetul de monitorizare a Programului Operațional Sectorial de Mediu (P.O.S. Mediu), organism în subordinea Autorității de Management P.O.S. Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

  A.R.M.D. este membru național al Asociaţiei Internationale de Gestiune a Deşeurilor (International Solid Waste Association - I.S.W.A.) și membru afiliat al Federației Europene pentru Managementul Deșeurilor și Servicii de Mediu (European Federation of Waste Management and Environmental Services - F.E.A.D.).
  A.R.M.D. este membru în Subcomitetul de Mediu al Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), organism din subordinea Ministerului Fondurilor Europene.
  A.R.M.D. și Asociația Română a Apei - A.R.A. au înființat Federația Națională a Patronatelor din Serviciile Comunitare de Utilități Publice din România - F.N.P.S.C.U.P.R. la data de 25.04.2013.

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) este o platformă de comunicare pentru toți specialiștii și operatorii în colectare, tratare mecono-biologică, reciclare, incinerare și depozitare a deșeurilor, dar și pentru autoritățile din România. Scopul A.R.M.D. este să promoveze dezvoltarea unei industrii performante a deșeurilor care să contribuie la dezvoltarea unei economii circulare bazate pe eficiență economică, protecție a mediului și conservarea resurselor naturale.


  A.R.M.D. editează trimestrial revista „MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” (fosta revistă “SALUBRITATEA”), publicație destinată exclusiv problemelor de mediu și de gestiune a deșeurilor, care are deja zece ani de existență și o recunoaștere națională și internațională. Revista se distribuie gratuit tuturor membrilor săi, operatorilor de salubritate, primăriilor de municipii și orașe, consiliilor județene și autorităților centrale.

ISTORIC

  •   15 aprilie 1999 - se înființează Comitetul Național de Salubritate, Igienă și Protecția Mediului Urban ca inițiativă a peste 200 manageri și specialiști, institute de cercetare, proiectare și învățământ superior, firme producătoare de utiliaje, echipamente, materiale și tehnologii de profil, organe legislative și administrative centrale și locale. Comitetul Național de Salubritate, Igienă și Protecția Mediului Urban a fost constituit ca urmare a divizării Asociației Naționale Patronale și Profesionale de Gospodărie Comunală și Locativă, asociație ce fusese înființată în 1990.
  •   Mai 2001 - Comitetul Național de Salubritate, Igienă și Protecția Mediului Urban își schimbă denumirea în Asociația Română de Salubritate - A.R.S.
  •   Ianuarie 2002 - Apare primul număr al revistei “Salubritatea”
  •   August 2015 - Asociația Română de Salubritate își schimbă denumirea în Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor - A.R.M.D. conform hotărârii Adunării Generale din 4 septembrie 2014 (hotărâre aprobată de Judecătoria Sectorului 4 în iulie 2015).
  •   Septembrie 2015 - revista “Salubritatea” își schimbă denumirea în “Managementul Deșeurilor”