INDEX LEGISLATIV

image

   Legea mirosurilor. Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, act normativ care a devenit cunoscut drept Legea mirosurilor.(publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr.613/13.07.2020)   

   Legea 188/2019 pentru modificarea si completarea legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. (publicata in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 865/28.10.2019)   

   Ordin privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. . (publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 869/28.10.2019)   

   Ordinul ANRSC pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii care aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975/4.XII.2019)   

   Ghidul de aplicare a OUG 74/2018 sub formă de recomandări pentru aplicarea modificărilor legislative introduse prin ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019.      

   Decretul nr. 390/2019 pentru promulgarea Legii 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 342 din 03 mai 2019).      

   Ordinul MM nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 292 din 16.04.2019).   

   Ordinul nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 17 aprilie 2019).  

   Ordinul nr. 149 din 18 februarie 2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 578 din 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 27 februarie 2019).  

   Ordinul Ministerului Mediului 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora (Publicat în Monitorul Oficial nr. 34 din 11.01.2019).  

   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, partea I, Nr. 791/14.IX.2018
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat   

   Roadmap for Romania   

   ANEXĂ la RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITATUL REGIUNILOR
referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile, care include raportul de alertă timpurie destinat statelor membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare / reciclarea deșeurilor municipale stabilit pentru 2020   

   The early warning report for Romania - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPE PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use / recycling target on municipal waste   

   REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPE PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use / recycling target on municipal waste   

   Consiliul European a adoptat în data de 22.05.2018 pachetul privind deșeurile care stabilește noi norme privind gestionarea deșeurilor și stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclare. Acest pachet legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial. În acest set de circumstanțe, vizitați următorul link: 
 - Press Release 
 - Directive packaging and packaging waste 
 - Directive Waste PE 11/2018 
 - Directive WEE PE 9/2018 
 - Directive the landfill of waste PE 10/2018 

   Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice   

   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice   

   ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   REFERAT DE APROBARE a Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   Noutăți legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 489/30.VI.2016:
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Legături externe

Legislație de mediu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   

Legislație Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.   

Legislație Ministerul Fondurilor Europene   

Legislație Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu   

Legislație Administrația Fondului pentru Mediu - A.F.M.