LEGĂTURI CU ALTE ASOCIAȚII

A.R.M.D. și Asociația Română a Apei - A.R.A. au înființat Federația Națională a Patronatelor din Serviciile Comunitare de Utilități Publice din România - F.N.P.S.C.U.P.R. la data de 25.04.2013.

Federația și-a obținut reprezentativitatea, la data de 25.02.2014, la nivelul Sectorului de activitate nr. 13 “Servicii comunitare și utilități publice. Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de protecția mediului”, așa cum a fost definit de HG 1260/2011.