PREOCUPĂRI LEGISLATIVE

COMUNICATE DE PRESĂ

  NOUA LEGISLAȚIE A UE PRIVIND ECONOMIA CIRCULARĂ: provocări și obstacole pentru implementarea pachetului de economie circulară   

  MUNICIPAL WASTE EUROPE: o asociație ce reprezintă municipalitățile și obligațiile lor legate de managementul deșeurilor, în inima Europei  

  A.R.M.D. este permanent preocupată de modul în care va fi aplicată taxa de depozitare începând cu data de 1.01.2017. În acest sens au fost elaborate mai multe materiale care au fost trimise atât Parlamentului României cât și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Fondului de Mediu.
Ultimul material trimis în data de 10.11.2016 la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cuprinde observații trimise de membrii A.R.M.D., inclusiv o propunere de formulă de calcul a cantităților de deșeuri supuse taxări.

  Norme de aplicare a legii privind concesiunile de servicii și de lucrări.
Guvernul a aprobat normele de aplicare a legii privind concesiunile de servicii și concesiunile de lucrări (Legea nr. 100/2016), act normativ necesar punerii în aplicare a legislației primare în domeniul achizițiilor publice. Normele introduc o nouă abordare care trebuie urmată de toate autoritățile în procesul de evaluare a ofertelor, indiferent de procedura de atribuire aleasă. Mai exact, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizează cu rapoarte intermediare care sunt comunicate ofertanților.
     Informații suplimentare.

  Comunicat de presă referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (L420/2016).
     Informații suplimentare.

  "După protestele marilor rețele comerciale, taxa pe ambalaj este pregătită să scadă substanțial. Asociația pentru Managementul Deșeurilor se revoltă"
     Citește articolul integral.ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. a transmis puncte de vedere și observații asupra următoarelor proiecte de modificare a actelor legislative:

  •   Ordonanța de Urgența 196/2005
  •   Legea 51
  •   Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București
  •   Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților