RELAȚII EXTERNE

Prezentare generală

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. desfășoară o largă paletă de activități externe care include:

 • A. - Relații cu asociații de profil ce acționează la nivel european și mondial: ISWA și FEAD.
 • B. - Asociații similare din alte țări, cu care s-au încheiat deja acorduri de parteneriat: APEMETA - Portugalia; SESWA - Serbia; MOLSDWA - Republica Moldova.
 • C. - Instituții de învățământ superior precum și cu specialiști din străinătate.

A. ISWA - International Solid Waste Association

ISWA - International Solid Waste Association (Asociația Internațională a Deșeurilor Solide) este o organizație fondată în 1970 în Basel, Elveția.
Reunește peste 200 de organizații din industria mondială a managementului deșeurilor, cu numai șase membri din România.
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR este membru național ISWA. Misiunea ISWA este de a promova și de a dezvolta un sistem profesional și sustenabil de management al deșeurilor peste tot în lume.

Organigrama ISWA
Comitetul Tehnico-Științific (CTS)

Comitetul Tehnico-Științific este condus de un președinte și șefii grupurilor de lucru. CTC reprezintă expertiza tehnică a ISWA și coordonează toate grupurile de lucru. Membrii CTS se întrunesc de 2-3 ori pe an.

Grupurile de lucru

Scopul Grupurilor de lucru ISWA este aceka de a concepte programe tehnice și științifice.
Board-ul ISWA, Adunarea Generală și membrii ISWA se bazează pe expertiza tehnică a grupurilor de lucru. Sunt zece grupuri de lucru ISWA ce se ocupă de principalele problematici ale industriei deșeurilor:

 •   Tratamentul biologic al deșeurilor
 •   Schimbări climatice și Managementul Deșeurilor
 •   Tehnologie pentru colectare și transport
 •   Comunicare și aspecte sociale
 •   Recuperare de energie
 •   Guvernare și aspecte legale
 •   Deșeuri periculoase
 •   Deșeuri medicale
 •   Depozitare
 •   Reciclare și reducerea deșeurilor

Rețele Regionale de Dezvoltare (RDN ISWA)

Pentru a eficientiza acțiunile sale în regiunile unde nu are o influență ataât de mare precum are în Europa de Vest și America de Nord, ISWA a dezvoltat aceste rețele pentru promovarea unui management sustenabil al deșeurilor în zone cu probleme și provocări speciale speciale. Acum sunt trei rețele RDN ISWA în lume, iar A.R.M.D. deține conducerea RDN din Europa de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Regiunea Mediteraneană prin ing. dr. Alexei Atudorei (președintele Comitetului Tehnico-Științific al A.R.M.D.).
ISWA-RDN websiteFEAD - European Federation of Waste Management and Environmental Services

FEAD European Federation of Waste Management and Environmental Services (Federația Europeană de Managementul Deșeurilor și Servicii de Mediu) este organizația reprezentativă a industriei deșeurilor la nivel european și, de aceea, este și una dintre principalele organizații ce colaborează cu instituțiile Uniunii Europene. FEAD este un promotor de prim rang al principiului de economie circulară și militează activ pentru un pachet legislativ pentru implementarea economiei circulare la nivel de Uniune Europeană.

Membrii FEAD sunt asociații naționale din industria managementului deșeurilor din 20 de țări din Europa ai căror membri sunt cele mai mari companii din industria deșeurilor din Europa. Membrii FEAD cumulează aproximativ 60% din piața deșeurilor din godpodării și peste 75% din cea a deșeurilor industriale și comerciale. Cifra de afaceri cumulată a membrilor asociațiilor membre FEAD se ridică la aproximativ 54 miliarde euro.
FEAD reprezinta aproximativ 3000 de companii din industria deșeurilor, 1100 de stații de compost, 260 de unități de energie din deșeuri și 1100 depozite conforme.B. Asociației Companiilor Portugheze de Tehnologii pentru Mediu - APEMETA a încheiat acord de parteneriat cu A.R.M.D. la date 6.03.2013.

Serbian Solid Waste Association SESWA a încheiat protocol de colaborare cu A.R.M.D. la data de 16.04.2013.

Asociatia Nationala din Republica Moldova pentru Deseuri Solide - MOLDSWA a încheiat protocol de colaborare cu A.R.M.D. la data de 12.11.2014.C. A.R.M.D. a organizat în fiecare an, începând cu anul 2008, câte un seminar internațional la care au participat în calitate de invitați și lectori și specialiști din străinătate.