VIZIUNE

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) este singura organizație din România care promovează implementarea unui management performant al deșeurilor în România.

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR - A.R.M.D. militează pentru un mediu curat și sănătos prin clădirea unei economii circulare în România, o economie sustenabilă în care deșeurile nu mai sunt percepute drept gunoaie, ele devenind resurse.

MISIUNE

Misiunea A.R.M.D. este de a crea o platformă activă de comunicare pentru toți actorii implicați în managementul deșeurilor: companii și specialiști din colectare, logistică, sortare, recuperare/reciclare, tratament; patronate din industria de profil; autorități centrale cu putere legislativă și de finanțare; autorități locale și regionale; organizații europene și internaționale; ONG-uri și federații ce promovează conservarea resurselor naturale și a mediului.

Astfel, A.R.M.D. își pune în practică misiunea asumată prin:

  •   Implicarea în procesul legislativ colaborând cu autoritățile centrale și locale prin oferirea de know-how; promovarea intereselor industriei;
  •   Organizarea de evenimente de informare și dezbatere a problemelor din industria deșeurilor, precum și de workshop-uri educative și training-uri;
  •   Reprezentarea industriei românești a deșeurilor în cele mai importante organizații europene și internaționale;
  •   Informarea membrilor cu privire la ultimele noutăți ale industriei și legislației naționale, europene, internaționale;
  •   Training-uri și cursuri.

 

VALORI

  •   Promovăm principiilor economiei circulare prin implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel național;
  •   Susținem performanța și cele mai înalte standarde profesionale oferind calitate membrilor noștri;
  •   Respectăm și promovăm cu strictețe principiile etice și morale în relația cu membrii și partenerii noștri;
  •   Milităm pentru protejarea mediului.