CURSURI A.R.M.D.

CURSURI DE INSTRUIRE, FORMARE ȘI SPECIALIZARE

 

Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor - A.R.M.D. organizează la cerere : cursuri de instruire, formare si specializare

Cu experienta încă din anul 2000, am organizat o serie de cursuri şi seminarii, dintre care enumeram pe cele mai recente:

   Începând cu 2017 și continuând în 2018 ARMD a sprijinit eforturile Universtății Politehnice din București de a introduce noi ocupații în Clasificarea ocupațiilor din România. Ca urmare, pe 8 august a apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 ce va intra în vigoare de la 21 septembrie 2018.

   În perioadele 14 -16 mai și 29 - 31 mai - A.R.M.D. a organizat o serie de cursuri pentru Specialist Managementul Deșeurilor (COR 325713) și Manager de Proiect (COR 242101) cu certificare CNFPA/ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, certificatele fiind recunoscute atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Această serie de cursuri a fost organizată la solicitarea Supercom și ADI Dâmbovița.

   În ultima parte a anului 2018 și începutul anului 2019, Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor - A.R.M.D. a fost implicată în realizarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Axa prioritară 1, Administrație publică și sisteme judiciare eficiente, obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediu de afaceri în concordanță cu SCAP - intitulat "Politici publice alternative de mediu în România". Din partea A.R.M.D. au participat experți în politici publice. In cadrul acestui proiect au fost organizate cursuri de Responsabil de mediu si Manager al sistemelor integrate de mediu.